URL: dssmedzilaborceno.sk/?Podmienky_v_zariadeniach

Podmienky v zariadeniach

Podmienky v zariadeniach pre poskytovanie sociálnych služieb :

UBYTOVANIE  :

Ubytovanie prijímateľov je zabezpečené v Medzilaborciach v dvoj a trojposteľových izbách a v Habure v jedno posteľových a dvoj posteľových izbách bunkového typu. K izbám patrí aj predsieň a miestnosť osobnej hygieny. Všetky postele sú vybavení polohovateľnými posteľami  prípadne váľandami ,skriňami ,nočnými stolíkmi, stolmi a stoličkami. Trojposteľové izby v Medzilaborciach majú kuchynské linky. Všetky izby sú vybavené televíznym prímom na satelit alebo káblovú televíziu.

STRAVOVANIE :

Stravovanie prijímateľov je zabezpečené vo vlastných priestoroch. Organizácia poskytuje všetky typy stravovania podľa zdravotného stavu prijímateľov. V Medzilaborciach sa zabezpečuje obed a večera dodávateľským spôsobom a ostatné vo vlastnej réžii, v Habure vo vlastnej budove stravu pripravuje obec Habura. Podávanie stravy je v jedálňach alebo v izbách podľa zdravotného stavu. Prijímatelia, ktorí to potrebujú sú kŕmení opatrovateľkami.   

VOĽNOČASOVÉ   AKTIVITY  :